Работна група

Работна група за техническо и финансово администриране на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Троян, съгласно публикуваните Методически указания и свързаните с тях документи.

ИмеДлъжностКонтакт
1 Вера Добрева-Съботинова Директор на дирекция "Планиране и проекти" 0670 6 80 32
2 арх. Боян Кръстев Архитект на Община Троян 0670 6 80 14
3 Катя Пенчева Началник на отдел „Счетоводство“ 0670 6 80 23
4 инж. Банко Банков Началник на отдел „Строителство и инженерна инфраструктура” 0670 6 80 14
5 Цвета Димова Юрисконсулт на Община Троян 0670 6 80 02
6 Снежина Табакова Главен експерт „Планиране и проекти“ 0670 6 80 16
7 инж. Мария Василева Главен експерт „Високо строителство“ 0670 6 80 28
8 инж. Полина Павлова Главен експерт „Строителство“ 0670 6 80 28
9 Стефан Дочев Главен експерт „Общинска собственост и жилищна политика“ 0670 6 80 41
10 Ирина Князева Главен специалист „Обществени поръчки“ 0670 6 80 05
11 Камен Ошанов Главен специалист „Местно самоуправление" 0670 6 80 47
Нагоре