Често задавани въпроси

Зададени въпроси на проведената на 02.02.2015 г. среща в град Плевен с министър Лиляна Павлова

Как ще се извърши конструктивното обследване на допустимите сгради?

Конструктивното обследване на допустимите сгради ще се извършва по безразрушителен метод, което ще залегне като изискване в документацията за избор на изпълнител за изготвяне на обследването на техническите характеристики на сградата и изготвяне на технически паспорт.

Какво се случва с жилищата с вече подменена дограма?

При извършване на енергийното обследване на сградата ще се установи, дали подменената вече дограма отговаря на изискванията за енергийна ефективност. Ако същата отговаря на тези изискванията, тя ще бъде запазена. Ако дограмата не отговаря на изискванията, същата ще бъде подменена от Програмата, без да се заплаща от собственика.

Какво се случва с жилищата с вече положена топлоизолация?

Ако положената вече топлоизолация отговаря на изискванията за енергийна ефективност, тя ще бъде запазена, като само се пребоядиса, съобразно архитектурния проект за цялата сграда. Ако същата не отговаря на изискванията, тя ще бъде надградена до необходимата дебелина или премахната и положена отново за сметка на Програмата.

Какво се случва с вече остъклените балкони?

Програмата не предвижда остъкляване на балкони. Там, където има такива, и се докаже, че не са енергоефективни, същите ще се преостъклят за сметка на Програмата.

Какво се случва с монтираните по фасадата климатици?

Архитектурният проект за сградата ще даде визията за подредбата на външните тела на климатиците по фасадата. Препоръчително е същите да са в една линия, което ще наложи демонтаж на наличните външни тела на климатиците и тяхното монтиране, съобразно архитектурния проект.

Кой дава съгласие за достъп до жилището в случаите когато имотът е под наем или е ипотекиран?

Когато жилището е под наем, декларация за съгласие се дава от собственика. Когато жилището е ипотекирано, декларация за съгласие се дава и от банката, в която е ипотекирано. Когато жилището е ведомствено, декларацията за съгласие се подписва от съответното ведомство-собственик. Във всеки един случай, декларацията за съгласие се подписва от собственика на жилището.

Какво се случва, когато собственикът на жилището живее в чужбина?

Когато собственикът на жилището е в чужбина, е достатъчно да му се изпрати декларацията за съгласие и тя да бъде подписана от него и върната на председателя на Сдружението на собствениците. Когато собственикът упълномощава лице да подпише декларацията от негово име и да го представлява, то тогава е необходимо нотариално заверено пълномощно за целта.

 

Нагоре